Asiakaspalvelu sähköpostitse

Lyhyt kuvaus

Asiointi sähköpostilla 48h vasteajalla. Ei sisällä puhelinpalvelua lainkaan. Palvelu sisältää pyyntöjen, tilausten ja asioiden vastaanottamisen sekä niiden toimittamisen edelleen hoidettavaksi.

Miksi asiakaspalvelu sähköpostitse?

Tämä on tehokasta ja sopii taloyhtiölle, joka ei halua maksaa puhelinpalvelun ylläpidosta.

Sähköpostilla asioinnista jää aina jälki. Osakkaiden tahtotila tulee kirjattua kirjallisesti ja ne on tehokasta ohjata hallitukselle ja isännöitsijälle käsiteltäväksi sellaisenaan. Tilaukset on helppo tehdä sähköpostiin ja asian toimittaminen hoituu enintään 48h kuluttua tilauksesta. Jos jollain ei ole sähköpostia voi asiansa lähettää perinteisellä kirjeellä. Asioiden kirjallinen käsittely luo ryhtiä asioiden käsittelyyn ja niihin on helppo palata vuosienkin jälkeen.

HUOM! Jos jollain ei ole sähköpostia voi tilauksensa ja asiansa lähettää myös perinteisellä kirjeellä. Kirje skannataan sähköiseen muotoon ja asia voidaan käsitellä tehokkaasti.

Ohessa tarkka luettelo tehtävistä ja kiinteään palkkioon sekä erilliskorvaukseen oikeuttavista tehtävistä.

ASIAKASPALVELU

Kiinteään palkkioon sisältyvät tehtävät

Erilliskor-vaukseen oikeuttavat tehtävät

Lisätietoja
1.6. Muut hallinnolliset tehtävät
Asiakaspalvelu sähköpostilla ja kirjeitse X
Asiakaspalvelu puhelimella 9.00 – 16.00
Asiakaspalvelu kiireellisissä asioissa 24 h
Osakeluettelon ylläpito X
Isännöitsijäntodistuksen laatiminen ja antaminen tilinpäätösasiakirjoineen sekä muine tarvittavine asiakirjoineen X Isännöitsijäntodistuksesta laskutetaan tilaajaa hinnaston mukaisesti
Arvopaperien arkistointi ja säilyttäminen X
Asiakirjojen alle 3 vuotta vanhojen säilyttäminen X
Asiakirjojen yli 3 vuotta vanhojen säilyttäminen X Yli 3 vuotta vanhat asiakirjat toimitetaan talolle arkistoitavaksi. Mikäli talolla ei ole paikkaa asiakirjoille, arkistoi Taloasema materiaalin erilliseen arkistoon, josta papereita toimitetaan tarvittaessa niihin oikeutetuille
Taloyhtiön kotisivujen ja sähköisen arkiston ylläpito isännöitsijätoimiston  palvelimilla X sähköinen arkisto hinnaston mukaisesti
Vakuutus ja vahinkotapahtumiin liittyvien toimenpiteiden hoitaminen X Asiakaspalvelu ohjaa tiedon vahinkotapahtumasta eteenpäin hoidettavaksi
Osakekirjojen ja väliaikaistodistusten antamiseen ja vaihtamiseen liittyvät tehtävät X
Yhtiöjärjestyksen mukaisen lunastusmenettelyn käynnistäminen X
Vuokralaisen hankinnasta huolehtiminen X
Vuokrattavien tilojen esittely X
Panttikirjojen hankinnasta huolehtiminen X
Panttikirjojen hakeminen X
Kiinteistönmuodostamis- tms. toimenpiteisiin osallistuminen X
Rasitesopimusten laatiminen X
Aloitteiden ja reklamaatioiden teko viranomaisille ja järjestöille X
Kunnallisten ja alueellisten ilmoitusten ja tiedotusten seuraaminen X
Yhtiöjärjestysmuutosten tekeminen X