Osakkeenomistajan on ilmoitettava asunnossa tehtävistä kunnossapitotöistä kirjallisesti silloin, kun se vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan huoneiston tai kiinteistönosan käyttöön. Ilmoitus tulee tehdä niin ajoissa ennen töiden aiottua aloittamista, että yhtiölle jää kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelemiseen.

Jos työ vaatii luvan, ei sitä saa aloittaa ennen luvan myöntämistä

Osa töistä vaatii taloyhtiön luvan ja lisäksi rakennusluvan. Töitä ei saa aloittaa ennen luvan myöntämistä. Yhtiöllä on oikeus valvoa, että osakkeenomistajan kunnossapito- tai muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta, hyvän rakennustavan mukaisesti sekä noudattaen sille asetettuja ehtoja. Osakkeenomistaja vastaa siitä, että työ toteutetaan huolellisesti ja hyvää rakennustapaa noudattaen, riippumatta siitä käyttääkö taloyhtiö valvontaoikeuttaan. Taloyhtiön suorittama valvonta ei siirrä vastuita työn asianmukaisesta toteuttamisesta taloyhtiölle miltään osin.

Pienemmät kunnostus- tai muutostyöt eivät ole luvanvaraisia

Mikäli työ ei vaadi lupaa, ei osakkaalle synny kustannuksia hakemuksen käsittelystä. Maalaus, tapetointi ja vähäiset kaappien kiinnitykset eivät vaadi luvan hakemista.

Myöskään vähäisissä luvan vaatimissa töissä, kuten parketin asennus tai hanan vaihto, ei osakkaalle synny kustannuksia, mikäli hakemus on täytetty niin, ettei se edellytä lisäselvittelyä.

Laajemmissa hankkeissa veloitetaan osakkaalta muutostyöilmoituksen käsittelystä ja valvonnasta syntyneet kohtuulliset kustannukset. Isännöitsijätoimiston valvoessa hanketta noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa.

Tee kunnossapito- ja muutostyöilmoitus

Kunnossapito- ja muutostyöilmoitus

Taloyhtiö- ja yhteystiedot

Töiden suoritus

Töiden suorittaja on *

Työn kohde

Kunnossapito-/muutostyön kohde * *

Töiden tiedotus

Merkitse rastilla muutostyön tiedotuskanavat. Taloyhtiön muita asukkaita on hyvä tiedottaa tulevan remontin sijainnista, aikataulusta ja yhteyshenkilöstä.

Lyhyt yleiskuvaus töistä

Maximum file size: 10MB

Suunnittelijat, urakoitsijat ja valvoja

Pääsuunnittelija / hankkeeseen ryhtyvä
LVIA-suunnittelija
Sähkösuunnittelija
Valvoja (taloyhtiö nimeää)
Rakennusurakoitsija
Vedeneristäjä
LVIA-urakoitsija
Sähköurakoitsija

Huom! Tulityölupa tulee pyytää isännöitsijätoimistosta. Luvan myöntäminen edellyttää mm. tekijältä voimassa olevaa tulityölupaa, suunnitelmaa ja tulityöpaikkakatselmusta. Pyydä luvan saamisen edellyttämä tulityöpaikkakatselmus hyvissä ajoin.

Huom! On tärkeää, että ennen lähettämistä valitset toimiston jonne haluat viestisi lähettää.

*