Uusilla taloilla on erityiset isännöinnin tarpeet

Nuoriin taloyhtiöihin liittyy runsaasti huomioon otettavia asioita, jotka poikkeavat vuosikymmeniä vanhojen kiinteistöjen isännöinnistä. Nuoren taloyhtiön toiminnassa korostuu erityisesti tietotaito uusiin rakennuksiin liittyvistä määräaikaisista vastuista.

UusiTalo – Nuoren taloyhtiön takuutarpeet huomioitu isännöinnissä

UusiTalo -palvelumme on suunnattu nimenomaan nuorten, ½ – 15 vuoden ikäisten taloyhtiöiden tarpeisiin. Sen tarkoituksena on välttää ne ongelmat, joita urakoitsijan vastuuaikana saattaa esiintyä. Palvelu tehostaa eritoten nuoren taloyhtiön hallintoa ja siihen on sisällytetty teknisten asiantuntijoiden sekä juristien työpanosta takuuasioiden kannalta kriittisissä vaiheissa: yhden, kahden ja kymmenen vuoden periodeilla.

UusiTalo-palvelu sisältää:

Palvelemme asukkaita puhelimitse ja verkossa. Asiakas voi tilata isännöitsijäntodistukset ja hoitaa muut asumiseen liittyvät asiat helposti puhelimitse tai verkkosivujemmekautta. Asukkaat voivat seurata yhtiön ajankohtaisia asioita, kuten tiedotteita ja ilmoituksia verkkopalvelun kautta.

Asiakkaalle nimetty vastuuisännöitsijä huolehtii taloyhtiön päivittäisen hallinnon johtamisesta yhteistyössä hallituksen kanssa.

Uuden talon tarkastuksiin liittyvät asiat, kuten vuosi- ja kymmenvuotistakuutarkastukset.

Isännöitsijä valmistelee hallituksen kokoukset ja huolehtii niiden kutsumisesta.

Hallituksen on mahdollista kokoontua viihtyisissä neuvottelutiloissa, joissa käytettävissä on nykyaikainen kokousvälineistö. Tapaamisia on helppo järjestää myös vaikkapa Teams- kokouksen välityksellä.

Isännöitsijä laatii pöytäkirjat ja toimeenpanee tehdyt päätökset. Pöytäkirjat laaditaan viivytyksettä.

Päätökset viedään eteenpäin ripeästi ja niistä tiedotetaan hallitusta ja tarvittaessa asukkaita.

Laskutamme taloyhtiön vastikkeet ja muut maksut sekä perimme erääntyneitä vastikkeita kuukausittain.

Laadimme talousarvion, jonka toteutumista sekä mm. tositteita, pankkitilin saldoa ja taloushallinnon raportteja on hallituksen, isännöitsijän ja tilintarkastajan helppo seurata reaaliaikaisesti verkossa. Tarkastamme ja hyväksymme laskut sekä huolehdimme maksatuksesta.

Laadimme tilinpäätöksen.

Tilintarkastaja voi suorittaa tarkastuksen täysin sähköisesti. Meillä on käytettävissä myös sähköinen allekirjoitusjärjestelmä.

Tiedotamme säännöllisesti taloyhtiön ja kiinteistöalan ajankohtaisista asioista asukkaille ja hallitukselle. Tiedottamisessa hyödynnetään monipuolisesti eri tiedotuskanavia.

Perinteisen paperitiedottamisen lisäksi asukkaat voivat seurata tiedotteita, ilmoituksia ja muita yhtiön ajankohtaisia asioita helposti taloyhtiön omien kotisivujen kautta. Talokohtaiset kotisivut kuuluvat veloituksetta kaikkiin Taloaseman tarjoamiin isännöintipalveluihin.

Mahdollisissa vahinkotapauksissa tai muissa kiireellistä viestintää vaativissa tilanteissa isännöitsijä, tekninen asiantuntija tai asiakaspalvelija ottaa yhteyden suoraan asukkaaseen. Hallitus pidetään jatkuvasti ajan tasalla kiinteistön tärkeistä tapahtumista.

Yhtiön juoksevaa taloushallintoa koskevat asiat käsitellään säännönmukaisesti hallituksen kokouksissa. Tiedot ovat lisäksi jatkuvasti nähtävillä taloushallinnon verkkopalvelun kautta. Hallituksella on pääsy kaikkeen taloyhtiön taloustietoon, esimerkiksi tilien ajantasaisiin saldoihin, laskuihin, talousarviovertailuun sekä vastikevalvonnan raportteihin.

Järjestämme huoltokirjan mukaiset käytännön toimenpiteet ja seuraamme niiden toteutumista.

Huolehdimme kiinteistön viiden vuoden kunnossapitotarveselvityksen päivittämisestä sekä kiinteistönhoito- ja kunnossapitosuunnitelman toteuttamisesta osana kunnossapitoa.

Huolehdimme kunnossapitotarpeista hyödyntäen kattavaa yhteistyöverkostoa. Tämä yhteistyöverkosto on myös asiakkaidemme käytössä.

Vaativatkin hankkeet etenevät suunnitellusti johdollamme.

Seuraamme kiinteistön lämmön, veden ja sähkön kulutusta ja käynnistämme tarvittaessa korjaavat toimenpiteet.

Huolehdimme tarvittavien kiinteistönhoitosopimusten tekemisestä.

Lakiosastomme hoitaa asioita laidasta laitaan taloyhtiön kulloisenkin tarpeen mukaan. Palveluissa keskitytään erityisesti rakennuttajavastuiden seurantaan. Kiinteistölakimies on isännöitsijän ja hallituksen tukena. Hän osallistuu hallituksen kokouksiin ratkaisevina hetkinä ja perustelee hallitukselle, mitä kannattaa tehdä. Lakimies huolehtii mahdollisista reklamaatioista ja käy neuvotteluja rakennusliikkeen kanssa.

Kokeneilta kiinteistölakimiehiltä asiakas saa kätevästi asiantuntevaa apua myös esimerkiksi huoneistojen hallintaanottoon ja sopimusneuvotteluihin.