Taloyhtiön aktiivisuus on yksilöllistä

Jokainen taloyhtiö on yksilöllinen. Myös taloyhtiön mielenkiinto ja käytössä olevat resurssit hoitaa asunto-osakeyhtiön lakisääteisiä asioita omatoimisesti vaihtelee. Kyse ei ole niinkään siitä, kuka tekee. Eri osapuolien tulee kuitenkin olla varmoja siitä, että lakisääteiset asiat ja muut tarpeelliset toimenpiteet tulevat hoidettua. Mikäli taloyhtiö tekee enemmän itse, on sen hyvä näkyä myös isännöinnin hinnassa.

Taloasema Pro – Isännöintipalvelu omatoimisen taloyhtiön tarpeisiin

Taloasema Pro-palvelu on kevyempi isännöinnin palvelukokonaisuus, jossa taloyhtiölläsi on tilattavissa kaikki palvelut, mutta se maksaa vain käyttämistään. Pro-palvelu on tehokas tapa järjestää taloyhtiösi hallinto, mikäli taloyhtiö on aktiivinen ja sen hallitus haluaa ottaa enemmän tehtäviä vastuulleen. Henkilökohtaiset tapaamiset isännöitsijän kanssa on karsittu palvelussa minimiin. Hallitus kirjaa päätökset valmiille sähköisille asiakirjapohjille ja tapaa isännöitsijän vain tarvittaessa. Raportit ovat luettavissa taloyhtiön omilta kotisivuilta.

Pro-palvelu sisältää:

Palvelemme asukkaita puhelimitse ja verkossa. Asiakas voi tilata isännöitsijäntodistukset ja hoitaa muut asumiseen liittyvät asiat helposti puhelimitse tai verkkosivujemme kautta. Asukkaat voivat seurata yhtiön ajankohtaisia asioita, kuten tiedotteita ja ilmoituksia verkkopalvelun kautta.

Asiakasta palvelee nimetty isännöitsijä, joka huolehtii palvelun sujuvuudesta yhdessä hallituksen kanssa.

Hallitus kokoontuu lähtökohtaisesti ilman isännöitsijää. Tarvittaessa hallitus voi pyytää isännöitsijän mukaan kokoukseen, ja kokous voidaan pitää viihtyisissä neuvottelutiloissamme, joissa on käytettävissä nykyaikainen kokousvälineistö. Tapaamisia on helppo järjestää myös vaikkapa Skype-yhteyden välityksellä.

Isännöitsijä huolehtii tilinpäätöksen valmistumisesta ja tilintarkastuksesta sekä laatii budjetin yhteistyössä hallituksen kanssa.

Isännöitsijä huolehtii yhtiökokouksen kutsumisesta, kokouksen sujumisesta sekä pöytäkirjan laatimisesta.

Nimetty kirjanpitäjä huolehtii taloushallinnon kokonaisuudesta yhdessä isännöitsijän kanssa.

Reaaliaikaisen verkkopalvelumme kautta hallitus voi seurata yhtiön taloutta. Verkkopalvelusta löytyvät mm. tilien saldot, laskut, talousarviovertailut sekä vastikevalvonnan raportit.

Tiedotamme säännöllisesti taloyhtiön ja kiinteistöalan ajankohtaisista asioista asukkaille ja hallitukselle. Tiedottamisessa hyödynnetään monipuolisesti eri tiedotuskanavia.

Perinteisen paperitiedottamisen lisäksi asukkaat voivat seurata tiedotteita, ilmoituksia ja muita yhtiön ajankohtaisia asioita helposti taloyhtiön omien kotisivujen kautta. Talokohtaiset kotisivut kuuluvat veloituksetta kaikkiin Taloaseman tarjoamiin isännöintipalveluihin.

Huolehdimme kiinteistön pienistä ja isoista korjaus- ja kunnossapitotarpeista hyödyntäen kattavaa yhteistyöverkostoa. Tämä yhteistyöverkosto on myös asiakkaidemme käytössä.

Vaativatkin korjaushankkeet etenevät suunnitellusti johdollamme.

Lakiosastomme hoitaa asioita laidasta laitaan taloyhtiön kulloisenkin tarpeen mukaan. Kokeneilta kiinteistölakimiehiltä asiakas saa kätevästi asiantuntevaa apua esimerkiksi yhtiöjärjestysmuutoksiin, huoneistojen hallintaanottoon, sopimusneuvotteluihin ja rakennuttajareklamaatioiden tekemiseen.