Ohjeita asumiseen

Taloyhtiöissä asuvia suomalaisia on yhteensä noin 2 miljoonaa. Myös sinulla on oikeus nauttia asumisesta ja tuntea olosi hyväksi, kun olet kotona. Taloyhtiöasumiseen liittyy myös velvollisuuksia ja vastuita, joiden tarkoituksena on taata, että asuminen muiden kanssa sujuu sovussa ja koti pysyy kunnossa. Asukkaat voivat itse vaikuttaa asumisviihtyisyyteen ja estää vahinkoja sekä ongelmia syntymästä.

Elämisestä syntyy ääntä. Taloyhtiössä ihmiset saattavat elää hyvinkin erilaisissa rytmeissä, erilaisissa kodeissa ja erilaisia elämiä. Naapureiden huomioiminen ja ystävällinen käytös ovat edellytys naapurisovulle. Asukkaat ovat vastuussa siitä, että myös heidän vieraansa tuntevat taloyhtiön säännöt ja noudattavat niitä.

Normaaleja elämisen ääniä ovat erimerkiksi suihkussa käyminen, lasten leikit, musiikin kuuntelu normaalilla äänenvoimakkuudella ja soitinten soittaminen muutaman tunnin ajan päivässä. Kaikenlaista elämää ja ääntä ei kuitenkaan tarvitse sietää. Kun kaikki noudattavat talon yhteisiä sääntöjä, kaikilla on kodeissaan hyvä olla.

Taloyhtiön järjestyssääntöihin on syytä tutustua. Järjestyssäännöt löytyvät usein sähköisenä taloyhtiön asukkaiden omasta asukasportaalista tai pyydettynä isännöitsijältä. Järjestyssäännöissä on yleensä määritelty esimerkiksi ajat hiljaisuudelle ja mattojen pudistelulle yhteisillä alueilla. Tyypillinen hiljaisuusaika taloyhtiössä on klo 22.00-07.00.

Jos naapurin käytös häiritsee, yleensä tilannetta kannattaa lähteä purkamaan ystävällisellä keskustelulla tai kirjoittamalla kirje naapurille. Naapuri ei välttämättä tiedä aiheuttavansa häiriötä muille. Usein tilanne purkautuu jo sillä, että naapuri saa tiedon, että hänen toimintansa häiritsee muita.

Jos ystävällisestä keskustelusta naapurin kanssa ei ole apua, voi asiasta olla kirjallisesti yhteydessä isännöitsijään. Tällöin on tärkeää kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, millaista häiriö on ollut ja milloin sitä on tapahtunut. Isännöitsijä osaa arvioida, milloin on kyse häiriöstä ja miten asian kanssa edetään.

Jos epäilet tai tiedät hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön olevan uhattuna tai vaarassa, soita hätänumeroon 112. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi onnettomuudet ja tulipalot, meneillä oleva tai jo tapahtunut rikos sekä tarve ambulanssille.

Taloyhtiön yhteiset tilat ovat kaikkien asukkaiden käytössä ja kaikki asukkaat vastaavat siitä, että tilat pysyvät siisteinä ja viihtyisinä myös muille. Yhteisissä tiloissa ei saa koskaan tupakoida.

Porrashuoneet

Turvallisuuden ja viihtyvyyden kannalta on tärkeää, että porrashuoneet pysyvät siisteinä ja esteettöminä. Paloturvallisuusmääräysten mukaan porrashuoneessa ei saa säilyttää mitään tavaraa, esimerkiksi lastenvaunuja, ulkoiluvälineitä tai omia kynnysmattoja. Asuntoja ei saa tuulettaa porrashuoneisiin.

Jos ovessa on koodilukko, opettele koodi ulkoa. Älä jaa koodia ulkopuolisille. Jos tavarankuljetus tai muu vastaava edellyttää oven auki pitoa, käytä oven auki pitolaitteita. Oven ja karmin väliin ei saa laittaa mitään tilapäisiä kappaleita auki pitoa varten, koska se voi johtaa oven tai saranoiden vääntymiseen. Jos huomaat ulko-oven välissä tai kynnyksellä roskia tai lunta, jotka estävät oven sulkeutumisen ja lukkiutumisen, siivoa esteet pois tai kutsu huolto tekemään työ.

Porrashuoneista kellaritiloihin johtava palo-ovet on pidettävä aina suljettuina.

Hissit

Noudata aina hissin käyttöohjeita ja kuormitusrajoituksia. Jos hissi jää kerrosten väliin, paina hälytysnappia hississä olevan ohjeen mukaisesti. Odota rauhallisesti huoltomiehen saapumista. Hissi on rakennettu siten, että se ei voi pudota. Ilmanvaihtoaukoista tulee hissiin riittävästi ilmaa.
Tulipalon tai muun poikkeustilanteen aikana hissejä ei saa käyttää.

Pyörä- ja muut yhteiset varastot

Yhteisten varastotilojen käytössä tulee olla huomaavainen toisten omaisuutta kohtaan. Poistuessasi varastotiloista sammuta valot ja lukitse ovet. Sijoita sukset, pyörät ja lastenvaunut niille varattuihin paikkoihin. Lukitse pyöräsi, vaikka säilytätkin sitä varastossa. Varastotilojen käytävillä ei saa säilyttää tavaroita, että esteetön kulku on mahdollista.

Mopojen ja muiden moottorikäyttöisten ajoneuvojen säilytys yhteisissä varastotiloissa on kielletty, kysy asiasta lisää isännöitsijältä.

Pesutupa ja kuivaushuone

Useissa taloyhtiöissä on asukkaiden käytössä pesutupa laitteineen pyykinpesuun ja kuivaushuone pyykin kuivattamiseen. Yleinen käytäntö on asukkaat voivat varata pesutuvan ja kuivaushuoneen käyttöönsä ja maksavat käytöstä erillistä käyttökorvausta. Pesutuvan koneet ja kuivaushuone ovat tarkoitettu normaaliin pyykinpesuun ja kuivaukseen, eikä esimerkiksi mattoja saa pestä tai kuivata pesutuvan koneilla.

On tärkeää perehtyä oman talo käytäntöihin, koneisiin ja käyttöohjeisiin.

Pesutuvan käytön jälkeen on tärkeää huolehtia, että paikat jäävät siistiin kuntoon seuraavalle käyttäjälle, vesihanat ovat kiinni, koneista sähköt pois, ikkunat kiinni, valot sammutettuina ja ovet lukossa. Että pesutuvan käyttö on kaikille mahdollista ja mukavaa, on tärkeää hakea oma pyykki pois kuivaushuoneesta heti, kun se on kuivunut. Kuivauslaitteita ei saa käyttää yöllä niiden aiheuttaman melun vuoksi.

Sauna

Taloyhtiössä voi olla asukkaiden käytössä yhteinen sauna. Yleinen käytäntö on, että asukkaat voivat varata saunan käyttöön kiinteän viikkovuoron käyttökorvausta vastaan esimerkiksi asukasportaalista tai huoltoyhtiöstä. Saunassa voi lisäksi olla yhteisiä maksuttomia lenkkisaunoja kaikille asukkaille.

Saunassa tulee käyttää laudeliinaa ja muutenkin huolehtia siitä, että paikat pysyvät siistinä. Lemmikit eivät ole tervetulleita yhteiseen saunaan. Sähkölaitteiden käytössä noudatetaan samoja turvallisuusohjeita kuin omassa kodissa. Sähkölaitteiden (esim. hiustenkuivain) vieminen pesuhuoneeseen on kielletty.

Saunomisen jälkeen tilat jätetään siistiin kuntoon ja varmistetaan, että seuraavakin saunoja voi nauttia omasta vuorostaan. Esimerkiksi saippuat tulee huuhdella pois lattioilta.

Ilmoita havaitsemistasi vioista heti isännöitsijälle.

Asukkaan käytössä voi olla erillinen irtaimistovarasto. Asuntoon kuuluvan erillisen irtaimistovaraston lukon hankkii yleensä asukas itse.

Irtaimistovarastossa ei saa säilyttää palavia nesteitä, palavia kaasuja tai räjähdysaineita. Irtaimistovarastossa ei kannata säilyttää mitään arvokasta tavaraa tai alkoholia, koska ne houkuttelevat varkaita. Tavaroiden varastointi ei saa vahingoittaa talon putkia tai ilmanvaihtokanavia eikä estää lämmityspattereiden toimintaa.

Turvallisuuden ja arjen sujuvuuden kannalta on tärkeää, että asukkaat pysäköivät autonsa vain sallituille autopaikoille ja noudattavat piha-alueen liikenneopasteita. Väärin pysäköity auto voi estää kiireellisen pelastustoimenpiteen, kiinteistönhoitotyön tai muun tärkeän tehtävän. Väärin pysäköity auto voidaan hinata pois omistajan kustannuksella. Asukkaat ovat vastuussa siitä, että myös heidän vieraansa tietävät, mihin on sallittua pysäköidä.

Taloyhtiön autopaikkojen hallinta on määritelty taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Autopaikkoja voi olla osakkaiden hallinnassa, jolloin ne kovat huoneiston käytössä tai taloyhtiön hallinnassa, jolloin autopaikkojen jaosta päättää taloyhtiön hallitus tai yhtiökokous.

Vapaan autopaikan voi yleensä varata asukasportaalista tai huoltoyhtiöstä.

Asukkaiden käytössä voi olla yhteistä piha-aluetta, jolla voi viettää aikaa. Piha-alueellakin noudetaan yleistä siisteyttä ja talon järjestyssääntöjä. Kotieläimiä ei voi ulkoiluttaa taloyhtiön pihalla. Yhteisellä piha-alueella voi tupakoida vain sille osoitetussa paikassa, mikäli yhtiössä ei ole tupakointikieltoa.

Taloyhtiö vastaa nurmikonleikkuusta, hiekoituksesta, lumitöistä ja istutuksista. Asukkaat eivät voi ilman taloyhtiön lupaa istuttaa tai kylvää kasveja yhteisille piha-alueille.

Mikäli asukkaiden käytössä on esimerkiksi yhteisiä pihakalusteita ja grillejä, käyttäjät vastaavat siitä, että ne jäävät siistissä kunnossa seuraavallekin käyttäjälle.

Rivitalossa tai kerrostalon alimmissa kerroksissa asukkaalla voi olla käytössään asuntoon kuuluva rajattu piha-alue. Asukkaan tulee tällöin huolehtia piha-alueen hoidosta.

Piha-alue pysyy kukoistavana ja viihtyisänä, kun nurmikkoa ja kasveja hoidetaan asianmukaisesti.

Jos asukas haluaa tehdä pihalle omia istutuksia, tulee varmistaa ennen kuoppien kaivamista sähkökaapeleiden ja rakennuksen routaeristyksen sijainti. Kukkapenkkejä ei myöskään saa laittaa aivan seinään kiinni, eikä sokkelien vieressä olevaa maan pintaa nostaa. Vesivahinkojen välttämiseksi tulee varmistaa, että ulkoseiniä vasten ei kasaannu suuria lumimääriä, eikä sadevesien virtausreitit tukkeudu.

 • Ilmoita isännöitsijälle tai kiinteistönhoitoyritykselle, jos
  syöksytorvista tuleva vesi kastelee kiinteistön rakenteita tai se imeytyy avain kiinteistön välittömään läheisyyteen.
 • sade- tai sulamisvettä kertyy lammikoiksi ulkoseinien lähelle.
 • vaakavesikourut tai syöksytorvet vuotavat.
 • sulamisvesien poistumisreitit ovat jäätyneet lukkoon.
 • piha-alueelle kertyy haittaavaa ja vaarallista jäätä.

Kaikissa kodeissa syntyy monenlaista jätettä. Taloyhtiön tehtävänä on järjestää toimiva jätehuolto. Jätteiden keräys ja tiettyjen jätteiden osalta myös kierrätys on taloyhtiöille pakollista. Uusi jätelaki velvoittaa kaikki vähintään viiden huoneiston taloyhtiöt lajittelemaan jätteen seitsemään eri jätelajiin:

 • Sekajäte
 • Biojäte
 • Paperi
 • Muovipakkaukset
 • Lasipakkaukset
 • Kartonkipakkaukset
 • Metallipakkaukset

Remontti- ja muuttojätteet sekä vanhat huonekalut asukkaiden tulee itse huolehtia asianmukaiseen kierrätykseen. Noutopalvelua voi kysellä esimerkiksi oman paikkakunnan jätehuoltoyhtiöstä tai kierrätyskeskuksesta. Erilaisten ongelmajätteiden tai esimerkiksi elektroniikkaromun kierrätyspisteet voit tarkistaa muun muassa osoitteesta www.kierratys.info

Oikeaoppinen jätteiden lajittelu on helppo tapa lisätä kiertotaloutta ja hillitä ilmastonmuutosta. Ohjeita jätteiden lajitteluun löydät esimerkiksi oman paikkakuntasi jätehuoltoyrityksen verkkosivuilta.

Tuhoeläimet ovat ihmiselle haitallisia eläimiä, jotka aiheuttavat muun muassa ongelmia ihmisen terveydelle, elintarvikkeille tai asunnolle. Tuhoeläimet voivat aiheuttaa vaurioita myös talon rakenteisiin. Tuhoeläimiä ovat jyrsijät, lutikat, riisihäröt ja turkiskuoriaiset. Myös linnut voivat aiheuttaa tuhoa pesiessään talon kannalta huonossa paikassa tai sotkiessaan ulosteillaan esimerkiksi parvekeita. Tuhoeläimistä ja hyönteisistä on aina tärkeää ilmoittaa huoltoyhtiöön tai isännöitsijälle. Isännöitsijä arvioi tilanteen ja vie tarvittaessa taloyhtiön hallitukselle päätettäväksi esityksen, miten tilanteessa edetään.

Asukas voi joutua korvausvastuuseen koko taloyhtiön tuholaisten hävittämisestä, jos on omalla huolimattomuudellaan aiheuttanut tuholaisongelman.

Huoneistoon kuuluvaa parveketta saa koristella ja sisustaa vapaasti, kunhan ei riko taloyhtiön järjestyssääntöjä, julkisivun yhtenäisyysvaatimuksia tai talon rakenteita. Parvekkeen lattialle voi laittaa lattiaritilän, irralliset laatat tai maton. Jos kattoon haluaa ripustaa esimerkiksi korituolin, täytyy katon kantavuus tarkistaa ensin isännöitsijältä.

Kesäaikaan parvekkeella saa pitää kukkia ja keittiöpuutarhaa. Kukkien tulee olla parvekerakenteen sisäpuolella, eikä kukkalaatikko tai mikään muukaan esine saa roikkua parvekkeen ulkopuolella. Rönsyilevät kasvit eivät saa kasvaa naapurin tai julkisivun puolelle. Hyönteishotellille ei tarvitse pyytää taloyhtiöltä lupaa. Vain jos hotellin kiinnittäminen vaatii poraamista parvekkeen rakenteisiin, tarvitaan taloyhtiöltä lupa poraamiseen. Parvekkeella saa olla aurinkovarjo suojaamassa paahteelta.

Talviaikaan asukkaan tulee poistaa lumi parvekkeelta ja varmistaa, ettei pudotettu lumi aiheuta vaaraa tai haittaa. Kausivaloilla saa koristella omaa parveketta. On hyvä huomioida, että parvekkeella saa käyttää vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja valaisia. On tärkeää huolehtia, että sähkö tulee maadoitetusta pistorasiasta.

Ikkunoiden ja tuuletusluukkujen turvallinen ja asianmukainen käyttö ja huolto on asukkaan vastuulla.

Ikkunoiden karmeihin tai puitteisiin ei saa kiinnittää sellaisia esineitä, jotka voivat vaurioittaa ikkunarakennetta. Verhot eivät saa peittää patteritermostaatteja.

Suurien ikkunoiden pesu kannattaa hoitaa mahdollisimman tyynellä säällä. Kova tuuli voi rikkoa avoimen ikkunan.  Ennen suuren ikkunan pesua tulee hankkia sopiva tuki ikkunan vapaan pään alle.

Vahinkojen välttämiseksi asukkaan tulee huolehtia, että sadevesi ei pääse sisälle avoimista ikkunoita tai tuuletusluukuista. Talvisin on huolehdittava, että avoimen ikkunan tai tuuletusluukun lähellä olevat putket, patterit tai muut vastaavat eivät pääse jäätymään.

Ikkunatiivisteissä voi olla aukkoja, joista korvausilman on tarkoitus tulla sisälle. Korvausilmareittejä ei saa tukkia. Ikkunoiden yläreunassa voi myös olla korvausilmaventtiilit, joiden suodattimien pesu ja puhdistus tai vaihto on asukkaan tai taloyhtiön vastuulla. Vastuukysymyksen voi selvittää isännöitsijältä.

Mikäli ikkunan tiivisteissä, ikkunarakenteissa tai salpojen, helojen tai aukipitolaitteiden kunnossa on puutteita, niistä voi olla yhteydessä isännöitsijään. Samoin, jos ikkunoihin tiivistyy toistuvasti vettä tai vesihöyryä, on syytä olla yhteydessä isännöitsijään.