Taloyhtiön isännöinti vaatii ammattitaitoa ja asiantuntemusta

Taloyhtiöiden isännöinti vaatii isännöitsijältä erityistä ammattitaitoa ja kokemuksen tuomaa asiantuntemusta. Taloyhtiön tulee voida luottaa, että isännöitsijä on tavoitettavissa, hoitaa sovitut asiat aikataulussa, pitää taloyhtiön hallituksen tietoisena asioiden etenemisestä ja ymmärtää toimintansa merkityksen kiinteistöjen arvoon ja osakkaiden asumisen laatuun.

Taloasema Plus – Perinteistä isännöintiä

Taloasema Plus –palvelu on täyden palvelun perinteistä isännöintiä. Hoidamme taloyhtiön isännöinnin kokonaisuutena, jolloin huolehdimme kaikista taloyhtiön lakisääteisistä velvollisuuksista sekä kiinteistön suunnitelmallisesta kunnossapidosta. Taloyhtiön hallitus voi näin keskittää voimavaransa päätösten tekemiseen. Kirjanpidon asiakirjat ja raportit ovat verkossa, missä ne ovat aina tarkasteltavissa riippumatta siitä, missä tai milloin niitä tarvitset. Taloasema Plus sisältää myös kiinteistön vuositarkastuksen.

Plus-palvelu sisältää:

Palvelemme asukkaita puhelimitse ja verkossa. Asiakas voi tilata isännöitsijäntodistukset ja hoitaa muut asumiseen liittyvät asiat helposti puhelimitse tai verkkosivujemmekautta. Asukkaat voivat seurata yhtiön ajankohtaisia asioita, kuten tiedotteita ja ilmoituksia verkkopalvelun kautta.

Asiakkaalle nimetty vastuuisännöitsijä huolehtii taloyhtiön päivittäisen hallinnon johtamisesta yhteistyössä hallituksen kanssa.

Isännöitsijä valmistelee kokoukset ja huolehtii niiden kutsumisesta.

Hallituksen on mahdollista kokoontua viihtyisissä neuvottelutiloissa, joissa on käytettävissä nykyaikainen kokousvälineistö. Tapaamisia on helppo järjestää myös vaikkapa Teams- kokouksen välityksellä.

Isännöitsijä laatii pöytäkirjat ja toimeenpanee tehdyt päätökset. Pöytäkirjat laaditaan viivytyksettä.

Päätökset viedään eteenpäin ripeästi ja niistä tiedotetaan hallitusta ja tarvittaessa asukkaita.

Laskutamme taloyhtiön vastikkeet ja muut maksut sekä perimme erääntyneitä vastikkeita kuukausittain.

Laadimme talousarvion, jonka toteutumista sekä mm. tositteita, pankkitilin saldoa ja taloushallinnon raportteja on hallituksen, isännöitsijän ja tilintarkastajan helppo seurata reaaliaikaisesti verkossa. Tarkastamme ja hyväksymme laskut sekä huolehdimme niiden maksusta.

Laadimme tilinpäätöksen.

Tilintarkastaja voi suorittaa tarkastuksen täysin sähköisesti. Meillä on käytettävissä myös sähköinen allekirjoitusjärjestelmä.

Tiedotamme säännöllisesti taloyhtiön ja kiinteistöalan ajankohtaisista asioista asukkaille ja hallitukselle. Tiedottamisessa hyödynnetään monipuolisesti eri tiedotuskanavia.

Perinteisen paperitiedottamisen lisäksi asukkaat voivat seurata tiedotteita, ilmoituksia ja muita yhtiön ajankohtaisia asioita helposti taloyhtiön omien kotisivujen kautta. Talokohtaiset kotisivut kuuluvat veloituksetta kaikkiin Taloaseman tarjoamiin isännöintipalveluihin.

Mahdollisissa vahinkotapauksissa tai muissa kiireellistä viestintää vaativissa tilanteissa isännöitsijä, tekninen asiantuntija tai asiakaspalvelija ottaa yhteyden suoraan asukkaaseen. Hallitus pidetään jatkuvasti ajan tasalla kiinteistön tärkeistä tapahtumista.

Yhtiön juoksevaa taloushallintoa koskevat asiat käsitellään säännönmukaisesti hallituksen kokouksissa. Tiedot ovat lisäksi jatkuvasti nähtävillä taloushallinnon verkkopalvelun kautta. Hallituksella on pääsy kaikkeen taloyhtiön taloustietoon, esimerkiksi tilien ajantasaisiin saldoihin, laskuihin, talousarviovertailuun sekä vastikevalvonnan raportteihin.

 

Huolehdimme kiinteistön viiden vuoden kunnossapitotarveselvityksen päivittämisestä sekä kiinteistönhoito- ja kunnossapitosuunnitelman toteuttamisesta osana kunnossapitoa.

Teemme vuosittain rakennusten vuosikatselmuksen kiinteistöllä, jossa nousee esiin tarpeet tarkemmille selvityksille.

Huolehdimme kiinteistön pienistä ja isoista korjaus- ja kunnossapitotarpeista hyödyntäen kattavaa yhteistyöverkostoa. Tämä yhteistyöverkosto on myös asiakkaidemme käytössä.

Vaativatkin korjaushankkeet etenevät suunnitellusti johdollamme.

Seuraamme kiinteistön lämmön, veden ja sähkön kulutusta ja käynnistämme tarvittaessa korjaavat toimenpiteet.

Huolehdimme tarvittavien kiinteistönhoitosopimusten tekemisestä.

Lakiosastomme hoitaa asioita laidasta laitaan taloyhtiön kulloisenkin tarpeen mukaan. Kokeneilta kiinteistölakimiehiltä asiakas saa kätevästi asiantuntevaa apua esimerkiksi yhtiöjärjestysmuutoksiin, huoneistojen hallintaanottoon, sopimusneuvotteluihin ja rakennuttajareklamaatioiden tekemiseen.