Taloyhtiön ja hallituksen selkeä roolijako tärkeässä asemassa

Taloyhtiön tavoite on tarjota hyvä ja turvallinen asumisympäristö, sekä suojata osakkaiden omaisuuden arvoa ajan kuluessa. Taloyhtiön jokainen osakas on arvokas, ja aktiivinen osakas on taloyhtiöille kultaakin kalliimpi. Taloyhtiössä on aina kyse rooleista ja siitä, miten toimitaan, yhdessä.

Taloyhtiön hallituksella valtaa ja vastuuta

Yhtiökokous on taloyhtiön asioista päättävä elin. Taloyhtiön hallitus valmistelee päätösasiat yhtiökokoukselle. Taloyhtiön hallituksella on siis valtaa, jota ei tule väheksyä. Vallan mukana tulee aina myös suuri vastuu. Hallituksen tehtävä on pohtia investointeja ja hahmottaa optimaaliset ajankohdat investointien tekemiselle. Hallitus ohjaa valittua isännöitsijää toteuttamaan oikeaa suunnitelmaa ratkaisukeskeisesti. Suunta löytyy yhdessä.

Investoinnit ja muut panostukset maksavat aina, ja kun joku maksaa, syntyy myös keskustelua. Hyvä taloyhtiön hallinto vie läpi asioita, jotka tuntuvat siinä hetkessä vaikeilta tai aiheuttavat vastarintaa. Hyvä hallinto ja eri sidosryhmien välinen viestintä on avainasemassa taloyhtiön toimivassa kokonaisuudessa.

Hallitus valitsee isännöitsijän

Taloyhtiön hallitus tekee päätökset, jotka isännöitsijä toimeenpanee. Voikin sanoa, että yksi hallituksen tärkeimmistä tehtävistä on taloyhtiön tarkoituksiin ja tavoitteisiin sopivan isännöitsijän valitseminen. Hyvä isännöitsijä tukee suoraselkäisesti hallitusta isoissa päätöksissä ja tuottaa lisäarvoa sekä nykyhetkeen, että tulevaisuuteen.