8.11.2022

Hyvin menee, mutta menköön – vuosina 2021 ja 2022 aloittaneiden Taloasema-yrittäjien kuulumisia

Taloasema on yhtä kuin sen paikalliset yrittäjät yli 30 paikkakunnalla ympäri Suomea. Oikeastaan Taloasema on paljon enemmän kuin vain sen yrittäjien summa. Parhaimmillaan Taloaseman yrittäjät toimivat brändin tienraivaajina vieden sanomaa paikallistasoilla eteenpäin. Ketju taas antaa taustatukea arkisissa hallintopuolen asioissa, eikä taustaorganisaation ja muiden yrittäjien muodostama yhteisö jätä yksin hankalampienkaan haasteiden edessä.

Vuosien 2021 ja 2022 aikana Taloasemalla on aloittanut viisi uutta yrittäjää. Ajat eivät välttämättä ole yhteiskunnallisten kriisien keskellä olleet otollisimmat yritystoiminnan aloittamiselle. Toisaalta taas epävakaina aikoina hyvän isännöinnin merkitys vain korostuu, sillä arvokkaimpien omaisuuksien arvoa halutaan vaalia. Miten isännöintiyrittäjyys taloasemalaisina on lähtenyt liikkeelle Taloasemat Kouvola, Turku-Elonen, Helsinki-Kokkinen, Kajaani ja Ähtäri? Ja miltä taloasemalaisuus tuntuu nyt, kun kaikilla alkaa olemaan vähintäänkin ensimmäinen vuosi isännöintiyrittäjänä takana?

Suurissa kasvukeskuksissa mahdollisuudet kovaan kasvuun

Suomen suurimmissa kaupungeissa taloyhtiöiden runsas määrä tarjoaa tietenkin runsaasti mahdollisuuksia myös isännöintialan yrityksille. Kolikon toiselta puolelta tarkasteltuna taas alan yrittäjien määrä on moninkertainen verrattuna pienempiin paikkakuntiin. Lokakuun alussa 2021 Taloasema-yrittäjänä Helsingissä aloittanut Eetu Kokkinen ja vuodenvaihteessa 2022 Turussa aloittanut Tommi Elonen ovatkin saaneet hyvän alun urilleen taloasemalaisina. Varsinkin pääkaupunkiseudulla taloyhtiöiden runsas määrä ja siellä puolella näkyvä selkeä tarve hyvälle isännöinnille ovat rykäisseet homman vauhdikkaasti käyntiin.

”Täällä on asuntokanta niin laaja, ettei isommin tarvitse pohtia, että mistä niitä asiakkaita tulee. Kun vaan jaksaa tehdä määrätietoista duunia, niin niitä tulee tasaisesti. Välillä on jopa joutunut hieman puntaroimaan henkilöresurssien ja tarjolla olevien töiden suhdetta, joten erinomaisen hyvä on tilanne”, sanoo Kokkinen.

Turussa asiakashankinta on vaatinut hieman enemmän aikaa, eikä kasvu ole ollut pk-seudun tavoin räjähdysmäistä. Ensimmäisen toimintavuoden lähestyessä loppuaan on rakentamisen- ja kunnossapidon aloilla aiemmin kannuksiaan hankkinut Elonen saanut kuitenkin hyvin jalansijaa.

”Alkuun kun oli hiljaisempaa asiakkaiden suhteen, niin oli hyvä hetki osallistua Taloaseman koulutuksiin ja kehittää itseään ja yritystoimintaa sitä kautta. Taloaseman tuki on ollut erinomaista. Jos jossain tarvitsee apua, niin apua on saatavilla ja vastaukset saa kyllä kaikkeen”, kertoo Elonen.

Myös Helsingin Kokkinen on tyytyväinen Taloaseman tarjoamaan tukeen yrittämisen alkumetreillä. Hänenkään mielestään Taloaseman oman koulutuksen ja muilta yrittäjiltä saaman tuen merkitystä ei sovi väheksyä. Hän pitää erinomaisen hyvänä myös sitä, että taustojen ollessa kunnossa Taloasema-yrittäjät pääsevät kohdistamaan kaikki resurssinsa asiakasrajapinnassa tapahtuvaan palvelutyöhön.

”Alkuvaiheen tuki Taloasemalta on ollut hyvää, ja käsittääkseni yrittäjien ja Taloaseman rajapintaa ollaan edelleen kehittämässä. On erinomaista, kun isännöintiin liittyvät erilaiset asiantuntijapalvelut saa ketjun omien asiantuntijoiden kautta, niin itse pystyy keskittymään varsinaiseen isännöintiin ja asiakkaiden kanssa toimimiseen. Eli kyllä Taloasema on tehnyt yrittämisen kynnyksen melkoisen helpoksi”, sanoo Kokkinen.

Helsingissä ja Turussa Taloasema tunnetaan yrittäjien mukaan jo jossain määrin ja ”ison talon edut” koetaan luottamusta herättävinä. Brändi ei kuitenkaan itsessään ole isoissa kaupungeissa niin vahva, että Taloasema nimenä itsessään kirvoittaisi uusia sopimuksia, vaan myyntityö lähtee aina yrittäjästä.

”Taloaseman brändi ja yrittäjä luovat yhdessä sellaisen hyvän kombon, johon asiakkaan on helppo tarttua. Ongelmana Turun suunnalla tuntuu enimmäkseen olevan se, että vaikka monella taholla ollaan isännöintiin tyytymättömiä, niin muutosten tekeminen tuntuu myös olevan vaikeaa”, kertoo Elonen.

Pienten paikkakuntien yrittäjiltä tarvitaan pitkäjänteisyyttä

Hieman etäämmälle maamme suurista asutuskeskittymistä saatiin myös uudet Taloasema-yrittäjät, kun Matti Kangas avasi helmikuussa 2021 Taloasema Kajaanin ja saman vuoden toukokuussa tehtiin päätös Taloasema Ähtärin avaamisesta. Ähtärin alueella yrittäjänä toimii Pauli Pietikäinen.

Taloyhtiömaailmassa muutokset ei tapahdu päivässä tai kahdessa, vaan yksi uusi sopimus kätkee taaksensa runsaasti myyntityötä ja usein pitkiäkin neuvotteluita. Varsinkin isojen kaupunkien ulkopuolella isännöintiyrittäjältä vaaditaan erityisen paljon kärsivällisyyttä, sillä uutena alueelle tullut valtakunnallinen toimija saattaa vain pidentää harkinta-aikoja.

”Pienellä paikkakunnalla täällä Kainuussa ei ole entuudestaan juurikaan totuttu valtakunnallisiin ketjuihin isännöinnin parissa, vaan enimmäkseen on paikallisia pitkän linjan isännöitsijöitä. Taloasema uutena toimijana ehkä herättää siten ihmetystä ja nostattaa paljon kysymyksiä. Paljon ratkaisee sitten se, miten hyvin niihin kysymyksiin pystyy vastaamaan ja tuomaan niitä ison ja vakaan toimijan etuja esiin. Käännytystyötä on siis päässyt tekemään aika kovasti. Paikalliset toimijat monikymmenvuotisine sopimuksineen on iso haaste täällä, mutta ei tietenkään mikään tekemätön paikka”, kertoo Kangas.

Myös taloyhtiöiden vähäinen määrä harvaan asutuilla seuduilla rajaa mahdollisuuksia asiakashankinnassa, joten lähtökohdat ovat hyvin erilaiset kuin kasvukeskuksissa.

”Alavuden ja Ähtärin alueella on kaikkinensa 165 taloyhtiötä, joka on siis se asiakasmaaperä täällä kokonaisuudessaan. Mahdollisuudet ovat sen kautta rajalliset. Taloaseman tarjoama yrittäjäkoulutus antoi kyllä hyviä vinkkejä yrittäjyyteen erilaisissa ympäristöissä, joten kyllä tähän hyvin valmistautuneina ryhdyttiin. Ja varsin hyvin tavoitteiden mukaisesti on siis saatu toiminta liikkeelle”, sanoo Pietikäinen.

Sekä Kangas että Pietikäinen harkitsivat pitkään ryhtymistä Taloasema-yrittäjiksi, mutta Taloaseman tarjoamat koulutukset ja tuki pitivät huolen siitä, että aloittaminen ei tuntunut vapaapudotukselta tyhjän päälle. Kummankaan ei ole tarvinnut katua ryhtymistä yrittäjäksi nimenomaan Taloaseman väreissä. Kankaan asiantuntemusta hyödynnettiin alun hiljaisempina aikoina esimerkiksi Taloaseman omissa työtehtävissä, kuten erilaisten koulutusten ja ohjausten vetämisessä sekä myynnissä.

”Taloasema-yrittäjyys on tarjonnut pelkästään positiivisia kokemuksia. Olen pitkän harkinnan mies ja noin 1,5 vuotta kesti ensikontaktista yrittäjyyden aloittamiseen, kun ensin selvitin asioita Taloasemalta ja jo toimivilta yrittäjiltä. Voin kuitenkin sanoa, että itselleni Taloasema-yrittäjyys on tarjonnut enemmän kuin osasin siltä edes odottaa. Olen toki sosiaalinen sekä määrätietoinen kaveri ja haluankin vähän sieltä päin vaatia. Mutta Taloaseman tyypit ovat olleet minun suuntaani älyttömän hyviä ja olen saanut kaiken tarvitsemani tuen”, kertoo Kangas.

Myös Pietikäinen on tyytyväinen Taloasemalta saamaansa tukeen. Taloaseman avustamana uusilla paikkakunnilla Ähtärissä ja Alavudella järjestetyt kick off -tapahtumat toivat Taloaseman nimeä tutuksi ja sieltä saadut kontaktit ovat poikineet jo konkreettista tulostakin isännöintisopimusten muodossa. Ja varsinkin vasta solmitussa isomman yhtiön kanssa tehdyssä sopimuksessa ison toimijan tuoma vakuuttavuus oli merkittävässä roolissa.

”Taloaseman reseptiä on noudatettu ja homma on lähtenyt käyntiin jopa odotuksia paremmin. Täällä vähän syrjemmässä on tietysti omat rajoitteensa, mutta en halua niihin liikaa keskittyä. Niin paljon on kuitenkin kiinni yrittäjästä: määrätietoisella työllä ja Taloaseman konseptilla aloittamisen kynnys on matala, mutta tehot heti korkealla”, Pietikäinen sanoo.

Sopimuskannan ostoja ja orgaanista kasvua

Tammikuussa 2022 Taloasema tuotiin näkyvästi markkinoille Kymenlaakson toiseen viralliseen keskustaajamaan, kun Sami Haatainen ja Suvi Virtanen avasivat Taloaseman Kouvolassa. Yritys perustettiin marraskuussa ja toiminta alkoi koulutuksilla. Haatainen ja Virtanen astuivat itselleen täysin vieraalle maaperälle, sillä päätoimisena yrittäjänä Taloasema Kouvolassa aloittanut Haatainen, tai edelleen sote-alan tehtävissä toimiva Virtanen eivät omanneet aiempaa kokemusta isännöinnin parista. Yrittäjyys sen sijaan ei ole varsinkaan Haataiselle vieras käsite.

”Olen ollut periaatteessa koko ikäni yrittäjänä. Vakuutus- ja rakennus-, ympäristö- ja logistiikka-aloilta minulla on kokemusta ja omilla rahoilla olen niin sanotusti aina pelannut. Suvi on taas sosiaalipuolelta ja on vielä siellä erilaisissa organisaatiossa mukana. Minä taas tässä päätoimisena yrittäjänä”, sanoo Haatainen.

Haataisen ja Virtasen alku Taloasemalla lähti kulkemaan hieman eri polkuja kuin monella muulla Taloasema-yrittäjällä. Orgaanista kasvua nimittäin edelsi toisen isännöintiyrittäjän sopimuskannan osto ja nyt heillä on näköpiirissään myös toinen osto.

”Meillä tuli eteen mahdollisuus ostaa yhden eläköityvän isännöitsijän sopimuskanta, joten siitä saatiin melko hyvä lähtö uudella alueella. Uudelle paikkakunnalle alanvaihtajina tulleina myös taustayhtiön tuki on ollut merkittävä, ja ilman sitä olisi varsinkin alkuun ollut aika yksinäistä. Käytännön duuneissa sitten tekemisen kautta on enemmänkin oppinut, miten asiat kentällä toimivat.”

Taloasema tuli Kouvolaan uutena brändinä eikä kumpikaan yrittäjistä tuntenut Kouvolaa entuudestaan oikeastaan lainkaan. Myyntityötä on vuoden 2022 aikana tehty aktiivisesti ja pikkuhiljaa Taloaseman nimi alkaa olemaan alueella tutumpi. Myös luonnollista kasvua on jo saatu aikaiseksi.

”Alueella tuntuu tiukempien koronan sulkutilojen jälkeen olevan erilaisia patoutuneita tarpeita ja paljon otollista maaperää. Kasvu vaatii kovaa työtä, mutta sitähän se yrittäjyys on”, Haatainen tietää.

Blogi

Lisää tästä aiheesta

29.2.2024

Vuoden 2024 Taloasema-yrittäjien menestyksen takana on asiakaslähtöinen ajattelu ja rohkeus

Lue lisää
16.11.2023

Näistä ominaisuuksista tunnistat hyvän isännöitsijän

Lue lisää
3.10.2023

Isännöitsijä ei ole talonmies – Tiedätkö mitkä asiat kuuluvat isännöitsijän vastuulle?

Lue lisää