fbpx

Asunto Oy Hakalanportin hallituksen puheenjohtaja Miika Jatuli:

Verkkopalvelut ovat Taloaseman ehdoton vahvuus

Taloasema kiinnitti aikoinaan Asunto Oy Hakalanportin huomion hyvällä palvelutarjonnallaan. Yhtiö siirtyi Taloaseman asiakkaaksi, sillä Taloasema on ainoa isännöintitoimisto, jolla on nykyaikainen sähköinen verkkopalvelu.

–Taloasema tarjoaa taloyhtiömme käyttöön nykyaikaiset verkkopalvelut, jossa kaikki Taloyhtiön asiat ovat reaaliaikaisesti ja hyvin hallittuna ja dokumentoituina pöytäkirjoista rakennuspiirustuksiin sekä tiliotteen tietoihin, taustoittaa Asunto Oy Hakalanportin hallituksen puheenjohtaja Miika Jatuli isännöitsijän valintaa.

Isännöitsijä on tärkeimmässä roolissa palvelun tuottamisessa.

– Isännöitsijän on kyettävä käyttämään nykyaikaisia tietovälineitä, eikä niin, että hän juuri ja juuri saa wordin auki. Olen nähnyt kokouksissa, miten isännöitsijämme, Hyvinkään Taloasema yrittäjä Ville Pitkäranta työskentelee: hän heittää kokouspöytäkirjat ja muut tärkeät asiat isolle näytölle. Olen tyytyväinen, Jatuli kiittelee.

– Villen oma osaaminen on ensiarvoisen tärkeää ja painotan hänen hienoa palveluasennettaan. Hän sanoi itsekin, että isännöitsijä on asiakaspalvelija. Se ja asiakaslähtöisyys on toteutunut hyvin. Me emme ymmärrä kaikesta kaikkea ja siksi meillä on isännöitsijä.


Asunto Oy Pehesaaren hallituksen jäsen Sirkka Alanen:

Hyvää vuorovaikutusta ja kiitosta erittäin hyvästä laadusta

Aikoinaan osakkaat toimivat usein isännöitsijänä taloyhtiöissä eikä isännöintifirmoja juurikaan ollut. Nykyään tämä ei ole mahdollista, vaan isännöitsijöiltä vaaditaan ammattitaitoa, laatua ja jatkuvaa vuorovaikutusta.

– Olemme olleet Taloasema Varkauden asiakkaana jo muutaman vuoden ajan. Yrittäjät Anne ja Pekka Hirsjärvi hoitavat asiat todella hyvin. Esimerkiksi eilen otin yhteyttä isännöitsijään ja sieltä kysyttiin heti tarkennusta asiaan liittyen. On tärkeää, että asiat eivät jää roikkumaan, vaan hoituvat heti, kertoo Asunto Oy Pehesaaren hallituksen jäsen Sirkka Alanen.

– Minusta laatu on oikein hyvää myös Taloaseman järjestämien urakoitsijoiden osalta. Antaisin arvosanaksi 10+. Uskon, että Taloaseman hyvä palvelu on pitkälti mahdollista paikallisten yrittäjien ansiosta, joilla on valtakunnallinen tukiverkosto, kiittelee Alanen.

Taloasema Varkaus on järjestänyt asiakasiltoja taloyhtiöiden jäsenille ja muillekin innokkaille. Alanen on kokenut asiakasillat antoisiksi tapahtumiksi, jotka ovat laittaneet ajattelemaan ja jakamaan ajatuksia muiden kanssa. Yhteistyötä on muutenkin hyödynnetty muiden taloyhtiöiden kanssa 

– Naapuritaloyhtiömme kyselivät kokemuksiamme ja lähtivät itsekin Taloaseman asiakkaiksi. Nyt olemme tehneet yhteistyötä piharemontin osalta – sama urakoitsija hoiti kaikki pihat kerralla, hallituksen jäsen kuvailee yhteistyön hyötyjä.

– Kannustan rohkeasti kokeilemaan Taloaseman isännöitsijää – Taloasemalta saa parasta ja asiantuntevaa palvelua!, hän kiteyttää loppuun.

 

As Oy Kemin Kiveliönkankaan hallituksen puheenjohtaja:

Isännöitsijän ammattitaito oli suurin syy siirtyä Taloaseman asiakkaaksi

Taloasema isännöitsijän ammattitaito sekä talotekniikan osaaminen saivat aikoinaan Asunto Oy Kemin Kiveliönkankaan siirtymään Taloaseman asiakkaaksi.

- Taloasemalla voi luottaa siihen, että isännöitsijä on paikallinen ammattilainen, joka tuntee alueensa ja yhteistyökumppaninsa. Taloaseman valtakunnallisen ketjun tuoma tuki ja ammattitaito tuovat turvallisuutta. Esimerkiksi kirjanpito- ja lakipalveluista olemme saaneet tuntuvaa lisäarvoa taloyhtiöllemme, kertoo Asunto Oy Kemin Kiveliönkankaan hallituksen puheenjohtaja.

Monissa yhtiöissä talouspuolta hoidetaan huonosti ja rakentaminen sekä talotekniikka voivat olla huonosti hallussa. Taloaseman ansiosta Asunto Oy Kemin Kiveliönkankaan asiat ovat paremmin, ja Taloasema on tukenut yhtiötä suurten rakennusprojektien toteutuksessa merkittävästi

- Meillä meinasi kiinteistö räjähtää käsiin toteuttamattomien korjauksien vuoksi. Saatuamme siirrettyä isännöinnin Taloasemalle käynnistettiin heti suunnittelu ja urakkakilpailutus, isot remontit hoidettiin hyvin ja vielä ajallaan. Taloasema isännöitsijä Mikko Korkiakosken ja hänen tiiminsä ammattitaito liittyen muun muassa kiinteistönhuoltoon, rakentamiseen, urakointiin ja kilpailutuksiin on huippuluokkaa. Taloasemalla hommat hoituvat, hallituksen puheenjohtaja kuvaa


Asunto Oy Turun Friskalansadon hallituksen puheenjohtaja Kari Nilsson:

Isännöitsijä tiedottaa ja pitää huolen, että asiat ovat ajan tasalla

Vuosi sitten Asunto Oy Turun Friskalansadossa oli työn alla talotekniikan uudistaminen ja taloyhtiön teknisen tilan tarkastelu. Lisäksi tahtotilana oli nostaa toiminnan näkyvyys arjen tasolle, eli nähdä reaaliaikaisesti taloyhtiön toiminta ja kustannukset. Taloasemalla oli tarjota heille läpinäkyvyyttä toimintaan sähköisen verkkopalvelun avulla, joka ratkaisikin lopulta isännöitsijän valinnan.

– Sähköisen viestinnän ansiosta pystymme paremmin ennakoimaan toimintaamme ja kustannuksia. Lisäksi Taloasema tarjosi meille kaikki ne toiminnot, mitä yhtiössämme tarvitsimme toimintamme uudistamiseksi sekä näkyvämmän viestinnän lisäämiseksi. Olemme olleet tyytyväisiä isännöitsijän valintaan, Asunto Oy Turun Friskalansadon hallituksen puheenjohtaja Kari Nilsson kertoo.

Isännöitsijän suunnalta yhteydenpito on ollut aktiivista ja säännöllistä, eikä pitkiä puheluita tarvita asiaytimen selvittämiseksi. Lisäksi isännöitsijä on proaktiivinen ja häneltä tulee usein nykyaikaisuutta ja pidemmällä aikavälillä myös säästöjä tuovia ehdotelmia.

– Minulle laatu merkitsee nopeaa reagointia ja asioiden selvittämistä sekä tiedon jakamista. Yhteisenä tavoitteenamme on pitää taloyhtiöstä huolta ja pyrkiä kaikkia osapuolia miellyttävään ratkaisuun, erityisesti investointien osalta, hallituksen puheenjohtaja kertoo.

– Taloasema isännöitsijällä on tietoutta investointiasioista, ja olemme saaneet häneltä paljon tietoa yhtiömme hankkeita vastaavista hankkeista, jolloin olemme myös osanneet varautua mahdollisiin sudenkuoppiin.

Taloasema pitää huolen, että taloyhtiön tarvittavat asiakirjat ja suunnitelmat vastaavat nykytodellisuutta. Lisäksi Taloaseman isännöitsijä kehittää ja luo parhaillaan kunnossapitosuunnitelman työkaluja asunto-osakeyhtiön hallituksen sekä osakkaiden käyttöön.

– Valmista tulee, kun tehdään yhdessä. Kiitos Taloaseman osaamisen, meillä on nyt muodostumassa työkalut yhtiömme asioiden hoitoon, kiittelee Nilsson ja jatkaa lopuksi yhteistyöstä

– Taloaseman isännöitsijä on puhaltanut meihin vauhtia. Taloasemalla on hyvät keinot ja olette saaneet meidät innostumaan!

Taloasema tarjoaa isännöinnin palveluja kokonaisvaltaisesti ja taloyhtiön yksilölliset tarpeet huomioiden.